UBB Store


IBM DX360 M3 For Sale


IBM DX360 M3 SERVER E5506 2.13GHZ 12GB 4 X 300GB 10K SAS NO GPU CONNECTX-2 picture
IBM DX360 M3 SERVER E5506 2.13GHZ 12GB 4 X 300GB 10K SAS NO GPU CONNECTX-2
$1049.0


IBM DX360 M3 SERVER TWO L5530 2.40GHZ 12GB 2 X 600GB 10K SAS NO GPU picture
IBM DX360 M3 SERVER TWO L5530 2.40GHZ 12GB 2 X 600GB 10K SAS NO GPU
$1189.0


IBM DX360 M3 SERVER TWO X5560 2.80GHZ 64GB 4 X 250GB SATA NO GPU CONNECTX-2 picture
IBM DX360 M3 SERVER TWO X5560 2.80GHZ 64GB 4 X 250GB SATA NO GPU CONNECTX-2
$1399.0


IBM DX360 M3 SERVER X5560 2.80GHZ 16GB NO HDD NO GPU picture
IBM DX360 M3 SERVER X5560 2.80GHZ 16GB NO HDD NO GPU
$879.0


IBM DX360 M3 SERVER TWO E5640 2.66GHZ 96GB 300GB 10K SAS NO GPU picture
IBM DX360 M3 SERVER TWO E5640 2.66GHZ 96GB 300GB 10K SAS NO GPU
$1739.0


IBM DX360 M3 SERVER E5630 2.53GHZ 48GB 2 X 250GB SATA NO GPU picture
IBM DX360 M3 SERVER E5630 2.53GHZ 48GB 2 X 250GB SATA NO GPU
$1279.0


IBM DX360 M3 SERVER E5630 2.53GHZ 64GB 4 X 250GB SATA 2 X TESLA M1060 CONNECTX-2 picture
IBM DX360 M3 SERVER E5630 2.53GHZ 64GB 4 X 250GB SATA 2 X TESLA M1060 CONNECTX-2
$1719.0


IBM DX360 M3 SERVER TWO E5630 2.53GHZ 256GB NO HDD NO GPU picture
IBM DX360 M3 SERVER TWO E5630 2.53GHZ 256GB NO HDD NO GPU
$1979.0


IBM DX360 M3 SERVER TWO E5506 2.13GHZ 24GB 4 X 600GB 10K SAS NO GPU CONNECTX-2 picture
IBM DX360 M3 SERVER TWO E5506 2.13GHZ 24GB 4 X 600GB 10K SAS NO GPU CONNECTX-2
$1419.0


IBM DX360 M3 SERVER L5530 2.40GHZ 64GB 3 X 500GB SAS 2 X TESLA M1060 picture
IBM DX360 M3 SERVER L5530 2.40GHZ 64GB 3 X 500GB SAS 2 X TESLA M1060
$1889.0


IBM DX360 M3 SERVER X5560 2.80GHZ 6GB 3 X 1TB SATA 2 X TESLA M1060 CONNECTX-2 picture
IBM DX360 M3 SERVER X5560 2.80GHZ 6GB 3 X 1TB SATA 2 X TESLA M1060 CONNECTX-2
$1239.0


IBM DX360 M3 SERVER E5630 2.53GHZ 8GB 3 X 600GB 10K SAS 2 X TESLA M1060 picture
IBM DX360 M3 SERVER E5630 2.53GHZ 8GB 3 X 600GB 10K SAS 2 X TESLA M1060
$1419.0Other Related Items: