UBB Store


IBM X3650 M3 For Sale


IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO E5640 2.66GHZ 96GB 8 X 600GB 10K SAS picture
IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO E5640 2.66GHZ 96GB 8 X 600GB 10K SAS
$2279.0


IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO E5506 2.13GHZ 48GB 2 X 250GB SATA picture
IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO E5506 2.13GHZ 48GB 2 X 250GB SATA
$889.0


IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER E5506 2.13GHZ 8GB 7 X 250GB SATA picture
IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER E5506 2.13GHZ 8GB 7 X 250GB SATA
$879.0


IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO L5630 2.13GHZ 24GB 3 X 1TB SATA picture
IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO L5630 2.13GHZ 24GB 3 X 1TB SATA
$1089.0


IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO E5506 2.13GHZ 32GB 5 X 300GB 10K SAS picture
IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO E5506 2.13GHZ 32GB 5 X 300GB 10K SAS
$1169.0


IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER E5506 2.13GHZ 32GB 5 X 250GB SATA picture
IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER E5506 2.13GHZ 32GB 5 X 250GB SATA
$999.0


IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO E5640 2.66GHZ 96GB 5 X 600GB 10K SAS picture
IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO E5640 2.66GHZ 96GB 5 X 600GB 10K SAS
$1729.0


IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO E5645 2.40GHZ 96GB 2 X 1TB SAS picture
IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO E5645 2.40GHZ 96GB 2 X 1TB SAS
$2489.0


IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO E5506 2.13GHZ 48GB 8 X 1.6TB SSD picture
IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO E5506 2.13GHZ 48GB 8 X 1.6TB SSD
$6149.0


IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO L5630 2.13GHZ 48GB 6 X 1.6TB SSD picture
IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO L5630 2.13GHZ 48GB 6 X 1.6TB SSD
$5069.0


IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO E5506 2.13GHZ 32GB 2 X 1.6TB SSD picture
IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO E5506 2.13GHZ 32GB 2 X 1.6TB SSD
$2309.0


IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO E5645 2.40GHZ 64GB 2 X 1.6TB SSD picture
IBM SYSTEM X3650 M3 8B SERVER TWO E5645 2.40GHZ 64GB 2 X 1.6TB SSD
$2499.0Other Related Items: