UBB Store


IBM DX360 M3 For Sale


IBM DX360 M3 SERVER TWO X5570 2.93GHZ 48GB 1TB SAS NO GPU picture
IBM DX360 M3 SERVER TWO X5570 2.93GHZ 48GB 1TB SAS NO GPU
$1459.0


IBM DX360 M3 SERVER TWO L5530 2.40GHZ 32GB 4 X 1TB SAS NO GPU CONNECTX-2 picture
IBM DX360 M3 SERVER TWO L5530 2.40GHZ 32GB 4 X 1TB SAS NO GPU CONNECTX-2
$1899.0


IBM DX360 M3 SERVER X5560 2.80GHZ 4GB 2 X 300GB 10K SAS NO GPU CONNECTX-2 picture
IBM DX360 M3 SERVER X5560 2.80GHZ 4GB 2 X 300GB 10K SAS NO GPU CONNECTX-2
$939.0


IBM DX360 M3 SERVER TWO X5560 2.80GHZ 128GB 500GB SAS NO GPU CONNECTX-2 picture
IBM DX360 M3 SERVER TWO X5560 2.80GHZ 128GB 500GB SAS NO GPU CONNECTX-2
$2109.0


IBM DX360 M3 SERVER TWO X5570 2.93GHZ 32GB 2 X 1TB SAS 2 X TESLA M1060 picture
IBM DX360 M3 SERVER TWO X5570 2.93GHZ 32GB 2 X 1TB SAS 2 X TESLA M1060
$1739.0


IBM DX360 M3 SERVER TWO E5630 2.53GHZ 32GB 4 X 250GB SATA 2 X TESLA M1060 picture
IBM DX360 M3 SERVER TWO E5630 2.53GHZ 32GB 4 X 250GB SATA 2 X TESLA M1060
$1439.0


IBM DX360 M3 SERVER X5560 2.80GHZ 2GB 4 X 250GB SATA 2 X TESLA M1060 picture
IBM DX360 M3 SERVER X5560 2.80GHZ 2GB 4 X 250GB SATA 2 X TESLA M1060
$1129.0


IBM DX360 M3 SERVER TWO E5506 2.13GHZ 16GB 3 X 500GB SAS NO GPU picture
IBM DX360 M3 SERVER TWO E5506 2.13GHZ 16GB 3 X 500GB SAS NO GPU
$1189.0


IBM DX360 M3 SERVER TWO E5630 2.53GHZ 16GB 3 X 250GB SATA 2 X TESLA M1060 CONNEC picture
IBM DX360 M3 SERVER TWO E5630 2.53GHZ 16GB 3 X 250GB SATA 2 X TESLA M1060 CONNEC
$1319.0


IBM DX360 M3 SERVER TWO X5570 2.93GHZ 128GB 4 X 600GB 10K SAS NO GPU picture
IBM DX360 M3 SERVER TWO X5570 2.93GHZ 128GB 4 X 600GB 10K SAS NO GPU
$1819.0


IBM DX360 M3 SERVER TWO E5630 2.53GHZ 96GB 4 X 1TB SAS 2 X TESLA M1060 picture
IBM DX360 M3 SERVER TWO E5630 2.53GHZ 96GB 4 X 1TB SAS 2 X TESLA M1060
$2339.0


IBM DX360 M3 SERVER X5560 2.80GHZ 32GB 600GB 10K SAS NO GPU picture
IBM DX360 M3 SERVER X5560 2.80GHZ 32GB 600GB 10K SAS NO GPU
$1059.0Other Related Items: